Open menu

KHN Verzekeringen

Wij helpen je graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 78.

Checklist evenementen

Een checklist voor evenementen helpt je om een evenement succesvol te plannen, te organiseren en te evalueren. Er komt meer kijken bij het organiseren van een zakelijk evenement dan wellicht in eerste instantie wordt gedacht. Om te helpen jouw evenement tot een succes te maken, bieden wij graag deze checklist aan, die naar behoefte kan worden ingekort, gewijzigd of worden aangevuld. Download hier de checklist voor evenementen

Tips bij het organiseren van een evenement

✓ Betrek bij grotere evenementen een professionele organisatie voor het beveiligen van jouw evenement. Deze organisatie kan je helpen bij de inrichting van de locatie, het uitwerken van de plannen voor de beveiliging, hospitality en services en bewaking.

✓ Zorg voor voldoende bedrijfshulpverleners die zijn afgestemd op het soort evenement.

✓ Leg alle afspraken met leveranciers en verhuurders goed schriftelijk vast. Voer daarbij een controle uit op vrijwaringen, annuleringsvoorwaarden en verantwoordelijkheid bij schade aan gehuurde spullen.

✓ Geef in- en uitgangen, vluchtroutes, en blusmiddelen goed en duidelijk aan. Zorg daarbij dat deze routes toegankelijk blijven.

✓ Houd bij het aanbrengen van versieringen en verlichtingssnoeren rekening met de bereikbaarheid van de locatie voor voertuigen en hulpdiensten.

✓ Controleer de locatie vooraf op gevaarlijke situaties.

✓ Denk aan goede verlichting, struikelgevaar, valgevaar bij hoogteverschillen en onbedoelde opklimmogelijkheden en de toegankelijkheid van ruimtes of terreindelen waar apparatuur staat opgesteld.

✓ Zorg ervoor dat afzettingen, markeringslinten, reclameborden en vlaggen geen hinder of gevaar opleveren voor passerend verkeer.

✓ Stel een legionellabeheersingsplan op bij de inrichting van waterpartijen en fonteinen op de evenementenlocatie.

✓ Laat tijdelijke stroomvoorzieningen bedrijfsklaar aanleggen door de verhuurder of een erkend installatiebedrijf. Laat individuele leveranciers niet zelfstandig aangepaste aansluitingen maken. Zorg voor extra stroomvoorziening (een noodaggregraat) als back-up bij uitval van de primaire stroomvoorziening.

✓ Maak uitsluitend gebruik van verwarmingstoestellen die in goede staat verkeren. Stel ze stabiel op en houd ze rondom vrij van brandbare materialen. Zorg ervoor dat onbevoegden de verwarmingstoestellen niet kunnen bedienen.

✓ Maak duidelijke afspraken met de gebouw- en of terreineigenaar over aansprakelijkheid voor aantasting van de locatie.

✓ Controleer of tenten voldoen aan de eisen voor brandveiligheid en stormveiligheid.

✓ Inventariseer de ligging van ondergrondse kabels door middel van een KLIC melding bij het gebruik van arkerpennen.

✓ Zorg dat podia, tribunes loopbruggen en andere begaanbare constructies zijn berekend op de te verwachtte bezoekersaantallen.

Houd de weersomstandigheden zowel voorafgaand maar ook tijdens het evenement in de gaten. Zorg voor adequate maatregelen (bijvoorbeeld voldoende drinkwatervoorzieningen, schaduwplekken en maatregelen bij extreme neerslag of onweer).

✓ Laat de kassa nooit onbeheerd achter.

✓ Zorg dat je of jouw vrijwilligers of medewerkers valse biljetten leren herkennen.

✓ Room de kassa regelmatig af.

✓ Stimuleer elektronische betalingen.

✓ Laat sleutels of aantekeningen met codes niet slingeren.

✓ Breng de dagomzet met meerdere personen met de auto naar de bank.

✓ Schakel een professionele geldtransporteur in bij grote bedragen.

✓ Werk zo mogelijk met een centrale kassa waar munten gekocht kunnen worden voor eten en drinken op de eventlocatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via 010 - 288 49 78 of stuur ze een e-mail.