Open menu

KHN Verzekeringen

Wij helpen je graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 78.

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering

Hieronder vind je alle veelgestelde vragen omtrent de zorgverzekering. Staat je vraag hier niet bij? Dan kun je contact opnemen met onze Zorgdesk via 010 - 288 44 85. Ze helpen je graag!

Vragen over de zorgverzekering in het algemeen

Met een basis zorgverzekering verzeker jij jezelf voor medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een basis zorgverzekering is wettelijk verplicht. Ben je net 18 geworden of ben je teruggekomen uit het buitenland? Dan moet je binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan een zorgverzekering afsluiten.

De verzekeringsplicht voor de basis zorgverzekering is niet geldig voor:

 • personen zonder verblijfsvergunning;
 • personen die in het buitenland werken;
 • personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden;
 • militairen in actieve dienst.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met de hoofdverzekerde.

Het is in theorie mogelijk om de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar te sluiten dan waar je jouw basis zorgverzekering hebt afgesloten. In de praktijk blijkt dat veel verzekeraars hier niet aan meewerken. Bovendien adviseren wij om dit niet te doen aangezien declareren lastig kan worden; een deel van de behandeling kan onder de basis verzekering vallen en een deel onder de aanvullende verzekering. Ook kan de verzekeraar een toeslag berekenen bovenop de premie. Deze toeslag kan oplopen tot 15%.

Via onze adviestool is het niet mogelijk om de aanvullende verzekering ergens anders te sluiten dan waar je de basis verzekering wilt afsluiten.

Medische acceptatie betekent dat de verzekeraar jouw zorgkosten wil inschatten. De verzekeraar wil weten welke zorgkosten je hebt gemaakt, welke zorgkosten je nu maakt en welke zorgkosten je verwacht. Dit geef je schriftelijk aan. In sommige gevallen heb je een handtekening nodig van de tandarts. Op basis hiervan schat de zorgverzekeraar het risico dat je grote zorgkosten gaat maken in. Vindt de verzekeraar jou een te groot risico omdat je hoge kosten maakt? Dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om jou niet te accepteren. Dit geldt alleen voor aanvullende verzekeringen. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Alleen voor een aanvullende verzekering kunnen zij voor de meest uitgebreide pakketten een gezondheidsverklaring vragen. 

Zorgverlening

 • Bij een naturaverzekering kun je het beste naar een zorgverlener (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan waarmee de verzekeraar een contract heeft. Doe je dat niet, bestaat de kans dat je moet bijbetalen.
 • Bij een restitutieverzekering kun je naar een zorgverlener gaan van jouw eigen keuze.

Declaraties

 • De rekening van de zorgverlener wordt bij een naturaverzekering rechtstreeks door de zorgverlener bij de zorgverzekeraar ingediend.
 • Bij een restitutieverzekering krijg je in sommige gevallen de rekeningen eerst zelf en dan stuur je deze door naar jouw zorgverzekeraar. 

Premie

 • De premie van een naturaverzekering is meestal lager omdat zorgverleners doorgaans afspraken hebben gemaakt met de zorgverleners. Wanneer er een contract is dan kost jouw behandeling voor de zorgverzekeraar minder.
 • De premie van een restitutieverzekering is vaak hoger omdat je ook naar zorgverleners kunt gaan waar geen prijsafspraken mee gemaakt zijn, waardoor jouw behandeling voor de zorgverzekeraar dus meer kost.

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijg je geen rekening van jouw zorgverzekeraar toegestuurd:

 • Zorg door de huisarts
 • Alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek)
 • De griepprik voor risicogroepen
 • Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar

Ook als je al verzekerd bent bij CZ, Menzis of Zilveren Kruis kun je gebruik maken van ons aanbod. Stuur daarvoor jouw polisnummer naar onze zorgspecialisten. Zij zullen er dan voor zorgen dat jouw verzekering hetzelfde blijft, maar dat wel de collectiviteitskorting op jouw zorgverzekering wordt toegepast, waardoor je minder premie hoeft te betalen.

Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is dat deel van de zorgkosten dat je via de basis zorgverzekering zelf moet betalen. Voor 2020 is het eigen risico vastgesteld op 385 euro. Dit betekent dat je de eerste 385 euro die je aan medische kosten maakt, zelf moet betalen.

Je kunt het eigen risico vrijwillig verhogen met maximaal 500 euro. Hoe hoger het eigen risico, des te groter de premiekorting, maar des te meer zorgkosten je ook zelf moet betalen! Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de korting.

Ja, zorgverzekeraars zijn verplicht door de Zorgverzekeringswet om iedereen voor de basisverzekering te accepteren. Jong, oud, ziek, chronisch ziek, ze mogen geen onderscheid maken.

Alleen voor de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekeringen wordt een gezondheidsverklaring gevraagd. Indien je echter kunt aantonen dat je bij jouw huidige zorgverzekeraar ook de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekering hebt zal er geen gezondheidverklaring worden gevraagd.

Betaal je de premie voor jouw zorgverzekering niet? Dan stuurt de zorgverzekeraar je betalingsherinneringen. Jouw verzekeraar kan je ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar je als wanbetaler aan bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut houdt de premie dan in op jouw inkomen. Vanaf dat moment betaalt je geen zorgpremie meer aan je zorgverzekeraar. Je blijft wel verzekerd voor de basis zorgverzekering bij jouw eigen zorgverzekeraar.

Heb je ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beëindigen.
Daarnaast ontvangt je jouw zorgtoeslag niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het Zorginstituut betaald. 

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling
Ben je aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland? Dan betaal je een hogere premie (bestuursrechtelijke premie). De hoogte bedraagt 130% van de standaardpremie. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau.   

Ben je het hiermee oneens? Dan moet je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Jouw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt de premie in op jouw loon, uitkering of pensioen. Daarmee betalen zij het Zorginstituut Nederland. Heb je geen (regelmatige) inkomsten of is jouw inkomen te laag om de premie te kunnen inhouden? Dan ontvang je maandelijks een acceptgiro van het CJIB. Je moet dan zelf de premie overmaken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een wijziging op jouw bestaande polis wilt doorvoeren. Dit kun je direct via de website van CZ, Website van Menzis of website van Zilveren Kruis doen.

De zorgverzekering vergoedt medische zorg. Je betaalt hiervoor een premie, maar voor sommige zorg geldt ook een eigen bijdrage. Dit betekent dat je voor een gedeelte van de behandeling zelf ook moet betalen. Het verschilt hoeveel je moet bijbetalen. Bovendien zijn er twee soorten eigen bijdragen:


De wettelijke eigen bijdrage
De overheid heeft bepaald dat voor sommige zorg een eigen bijdrage betaald moet worden. Dit geldt alleen voor de zorg die onder het basispakket van de zorgverzekering valt. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde.

Wanneer je gebruik maakt van de volgende zorg moet je rekening houden met een eigen bijdrage:

 • Vervoer
 • Medicijnen
  De basis verzekering vergoedt de goedkoopste variant van geneesmiddelen. Wanneer je gebruik maakt van een duurdere variant zul je het restbedrag zelf moeten bijbetalen.
 • Kraamzorg
 • Hulpmiddelen


Bijdrage voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de verzekeraar
Voor sommige hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen, moet je een eigen bijdrage betalen. Je betaalt de eigen bijdrage rechtstreeks aan de leverancier/winkel.

Voor sommige bovengenoemde eigen bijdragen kun je jezelf vaak aanvullend verzekeren. Hoeveel verzekerd is hangt af van de aanvullende verzekering die je kiest.

Vragen over vergoedingen

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. De meest recente inhoud van het basispakket kun je vinden via deze link.

Je krijgt ziekenvervoer vergoed uit de basis zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Soms betaal je een eigen bijdrage. Of je zelf de vervoerder mag kiezen hangt af van jouw polis.

Vergoeding ambulance  
De basis zorgverzekering vergoedt vervoer per ambulance als je voor medische zorg naar een ziekenhuis, instelling of zorgverlener gebracht moet worden. De verzekeraar vergoedt ook het vervoer terug naar huis.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer  
De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer als je:

 • nierdialyses in een instelling krijgt;
 • oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie;
 • je alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
 • je alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat je slecht ziet.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer
Je kunt deze kosten declareren nadat je een eigen bijdrage voor het ziekenvervoer hebt betaald. De vervoerskosten die je of een vervoerder declareert bij jouw zorgverzekeraar tellen mee voor jouw eigen risico.

Geen eigen bijdrage ambulancevervoer
Je betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Het eigen risico is wel van toepassing.

Vergoeding ziekenvervoer bij langdurige ziekte
Ben je langdurig ziek, maar behoor je niet tot de doelgroep die reiskosten vergoed krijgt? Soms kun je dan toch een vergoeding krijgen van jouw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als je door de behandeling van jouw ziekte langdurig vervoer nodig hebt. Deze regeling staat bekend als de hardheidsclausule.

Privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC's) zijn particuliere zorginstellingen. Je kunt daar behandelingen krijgen zoals plastische chirurgie, ooglasering en liposuctie. De zorgverzekering vergoedt zulke behandelingen meestal niet.

Behandeling in privékliniek niet vergoed  
In een privékliniek hoeven geen medisch specialisten te werken. Er kunnen ook alleen basisartsen of andere soorten zorgverleners werken, zoals verpleegkundigen of fysiotherapeuten. De zorgverzekering vergoedt behandelingen in privéklinieken niet. Behandelingen in die klinieken moet je dus zelf betalen.

Behandeling in zelfstandig behandelcentrum soms vergoed  
Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer medisch specialisten. Er kunnen ook basisartsen werken. De zorgverzekeraar vergoedt sommige behandelingen in zelfstandige behandelcentra. Bijvoorbeeld als de behandeling voor je medisch noodzakelijk is. Vraag dit van tevoren na bij jouw zorgverzekeraar.

De basisverzekering vergoedt sommige tandheelkundige behandelingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar en voor verzekerden vanaf 18 jaar. Verder zijn bepaalde tandheelkundige behandelingen beschikbaar voor alle verzekerden, ongeacht de leeftijd.

Mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar

De basisverzekering dekt een uitgebreid pakket behandelingen. Bijvoorbeeld: periodiek preventief onderzoek, tandsteen verwijderen, vullingen en chirurgische tandheelkundige hulp. Raadpleeg uw verzekeringspolis voor een compleet overzicht. 

Mondzorg voor verzekerden vanaf 18 jaar

De basisverzekering dekt de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Voor mensen boven 18 jaar zit de periodieke controle niet in het basispakket.

Mondzorg voor alle verzekerden

De basisverzekering vergoedt bijzondere tandheelkundige zorg als er een ernstige (ontwikkelings)stoornis of afwijking van de mond is. Orthodontie en implantaten vallen onder bijzondere tandheelkundige zorg.

Aanvullende tandartsverzekering

Wil je meer kosten voor de tandarts vergoed krijgen? Dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten bij jouw zorgverzekeraar. Welke behandelingen en hoeveel jij vergoedt krijgt, verschilt per verzekeraar.

Let op!

Wil je precies weten hoeveel je vergoed krijgt voor tandartszorg? Dat kunt het beste aan jouw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering je hebt en wat je daarin vergoed krijgt. 

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in de basis zorgverzekering. Wat je precies vergoed krijgt, hangt af van jouw leeftijd en de reden waarom je fysiotherapie krijgt. Je kunt jezelf aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basis zorgverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Wil je meer fysiotherapie? Dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Jongeren met een chronische aandoening 
Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet wel op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heb je een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijg je fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Je betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Prijzen fysiotherapie
Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer. 

Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie 
Je hebt geen verwijsbrief van je huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij je zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van jouw keuze. Je krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed.

Vragen over verzekering voor uw partner en/of kind(eren)

Gefeliciteerd met de geboorte van jouw kind! Je moet de geboorte van jouw kind bij een aantal verzekeringen doorgeven, waaronder je zorgverzekering.

Eén van de ouders moet binnen vier maanden na de geboorte het kind aanmelden bij de zorgverzekering. Dit kan vaak online, maar bij sommige zorgverzekeraars moet dit heuglijke nieuws telefonisch doorgeven worden. Jouw kind krijgt dan dezelfde verzekering als jij hebt. Heeft één van de ouders een uitgebreidere zorgverzekering? Kies dan voor deze zorgverzekering.

Wanneer je niet binnen vier maanden jouw kind aanmeld, is hij of zij onverzekerd. Je loopt dan de kans op hoge rekeningen wanneer je kind ziek wordt. Daarnaast heb je ook kans op een boete omdat je kind onverzekerd is.

Jouw kind is gratis meeverzekerd tot zijn of haar 18e verjaardag. Je hoeft dus geen premie te betalen, deze wordt door de overheid betaald. Het basispakket van de zorgverzekering is voor kinderen uitgebreider dan voor volwassenen. Zo valt fysiotherapie bijvoorbeeld wel onder de dekking bij kinderen en niet bij volwassenen (voor chronisch zieken wel).

Ja, je kunt jouw partner en/of kinderen uiteraard meeverzekeren in het collectieve contract dat KHN Verzekeringen heeft afgesloten met Zilveren Kruis, Menzis en CZ. Zij ontvangen dan dezelfde korting als jij krijgt.

Nee, het eigen risico geldt niet voor (tandheelkundige) zorg voor kinderen tot 18 jaar.

De kans is groot dat je voordeliger uit bent bij het collectieve contract dat KHN Verzekeringen heeft afgesloten bij Zilveren Kruis, Menzis of CZ wanneer je gebruik maakt van de zorgverzekering via KHN Verzekeringen. KHN Verzekeringen is een grote speler in de markt en heeft hierdoor bij de verzekeraars hoge kortingen kunnen regelen. 

Vergelijk hier uw huidige zorgverzekering met ons aanbod.

Je hoeft dit niet zelf te doen, dit wordt automatisch geregeld door Zilveren Kruis, Menzis of CZ wanneer je gebruik maakt van de zorgverzekering via KHN Verzekeringen. Dus kies je ervoor om over te stappen naar de collectiviteit van KHN Verzekeringen dan zeggen zij automatisch de zorgverzekering via de werkgever van jouw partner op.

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. De meest recente inhoud van het basispakket kun je vinden via deze link.

Ouders kunnen hun kind(eren) tot 18 jaar gratis meeverzekeren op hun eigen polis. Veel zorg voor kinderen zit al in de basis verzekering. Alleen voor bijvoorbeeld een flapoorcorrectie, een logeerhuis voor jou of een plaswekker kun je een aanvullende verzekering nemen.

Als je niet dezelfde zorgverzekering hebt als jouw partner, verzeker jouw kind(eren) dan mee bij de ouder met de meest uitgebreide polis. Let wel: zit je allebei bij dezelfde zorgverzekeraar dan is het niet vanzelfsprekend dat jouw kind(eren) op de meest uitgebreide ziektekostenverzekering worden bijgeschreven. Controleer dit dus goed!

Vragen over overstappen van zorgverzekeraar

Overstappen naar de zorgverzekering van Menzis, CZ of Zilveren Kruis met de collectiviteitskorting van KHN Verzekeringen is simpel:

 1. Bekijk welke zorgverzekering het beste bij jou past
 2. Ontdek de voordeligste premie
 3. Sluit direct jouw zorgverzekering (online) af
 4. Doe je dit vóór 1 januari, dan wordt jouw oude zorgverzekering automatisch opgezegd.

Kom je er tijdens het afsluiten niet uit of heb je vragen? Onze zorgspecialisten helpen je graag!

Na afsluiten van uw zorgverzekering heb je 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in nadat je het verzekeringsbewijs van de verzekeraar heeft ontvangen. Wil je de verzekering toch opzeggen? Geef dit dan duidelijk aan op het verzekeringsbewijs en stuur deze vervolgens terug naar de betreffende verzekeraar.

Overstappen van zorgverzekering kan één keer per jaar. Tussentijds van zorgverzekering overstappen is in principe niet mogelijk. In een aantal situaties kun je wel tussentijds een nieuwe zorgverzekering aanvragen. 

Je kunt in de volgende gevallen tussentijds overstappen:

 • Je bent achttien jaar geworden
 • Je gaat in Nederland wonen na verblijf in het buitenland
 • Jouw zorgverzekeraar heeft de polisvoorwaarden gewijzigd
 • Je treedt uit militair dienstverband 
 • Jouw collectief wordt beëindigd
 • Je gaat scheiden

Zorgverzekeraars informeren je elk jaar vóór 19 november tegen welke voorwaarden je komend kalenderjaar verzekerd bent. Het opzeggen van de oude zorgverzekering is mogelijk tot 1 januari. Maar je hebt tot 1 februari de tijd om jezelf aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Jouw nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Alléén wanneer je jezelf vóór 1 januari aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar, zal deze jouw oude zorgverzekering automatisch voor jou en/of jouw partner en kinderen opzeggen. Daarna moet je dit zelf regelen bij jouw oude zorgverzekeraar.

Met een betalingsachterstand kun je jouw zorgverzekering niet opzeggen. Daardoor is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk. Je kunt jouw schuld dus niet ontlopen.

Vragen over zorgverzekering in het buitenland

Als je op vakantie gaat naar het buitenland, blijf je verzekerd voor zorg. Welke medische zorg je kunt krijgen, hangt af van het land waar je op vakantie bent. Ook de vergoeding van zorgkosten hangt daarvan af. Soms dekt jouw basis zorgverzekering sommige kosten niet of niet helemaal. Misschien heb je een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig.

Zorgkosten buitenland  
Nederland heeft met een aantal landen de afspraak dat zij elkaars verzekerden helpen als die zorg nodig hebben. In deze verdragslanden heb je recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. Deze landen verrekenen de kosten achteraf met elkaar.

Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met het land waar je naartoe gaat? Zoek dan in de polis van jouw zorgverzekering of reisverzekering op voor welke medische zorg jij daar verzekerd bent.

Langer verblijf in het buitenland  
Gaat jouw voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan bepaalt jouw Nederlandse zorgverzekeraar of je nog verzekerd bent. Dit kun je navragen bij de zorgverzekeraar.

Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC)
Ga je voor langere tijd reizen of werken in Europa? Dan kan de Europese Ziekteverzekeringskaart (EHIC) handig zijn. Met deze kaart krijg je makkelijker toegang tot medische voorzieningen in het buitenland. En je krijgt de kosten sneller vergoed. Je kunt de kaart aanvragen bij jouw zorgverzekeraar.

Wanneer je naar het buitenland toe gaat is het handig als je jouw medische zorgpas bij je hebt. Veel zorgverzekeraars hebben deze gecombineerd met de EHIC-pas. Met de EHIC-pas heb je recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en Australië. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd.

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Tijdens vakanties in het buitenland ben je dan natuurlijk verzekerd. Maar als je verhuist naar het buitenland, bepaalt jouw persoonlijke situatie of je nog in Nederland verzekerd blijft of niet.

De volgende situaties zijn mogelijk:

 • Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.
 • Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.
 • Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland.
 • Ik woon in het buitenland en werk in Nederland.
 • Wonen in Nederland, werken in het buitenland.
 • Studeren en wonen in het buitenland.
 • Ik keer terug uit het buitenland.

1. Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Wanneer je verhuist naar het buitenland met behoud van pensioen of uitkering vervalt jouw Nederlandse ziektekostenverzekering. Als jij verhuist naar een verdragsland, moet je je laten registreren bij het CVZ. Ga je naar een land dat geen verdragsland is? Sluit dan een zorgverzekering af in het land waar je gaat wonen voor jezelf en meeverhuizende gezinsleden.

2. Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Als je in een land woont waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten en je ontvangt pensioen of een uitkering moet je je aanmelden bij CVZ met het 121 formulier. Je betaalt dan aan CVZ een bijdrage en je hebt dan recht op medische zorg volgens de wettelijke regelingen van jouw woonland.

3. Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland

Ga je tijdelijk in het buitenland wonen en/of werken? Het hangt er dan vanaf waar je heen gaat en hoe lang je gaat, of je iets moet regelen. Voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren gelden uitzonderingen.

Als je langer dan 3 maanden gaat werken in een verdragsland of eerste werkdag-land moet je je zorgverzekering opzeggen en een zorgverzekering afsluiten in het nieuwe land. Indien je korter dan 3 maanden gaat werken in het buitenland, blijf je verzekerd in Nederland. Je hoeft dan dus niets te doen.

Als je niet gaat werken en korter dan 1 jaar verblijft in het buitenland, hoef je niets te doen. Blijf je langer dan 1 jaar in het buitenland? Neem dan contact op met de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

 4. Ik woon in het buitenland en werk in Nederland

Als je in Nederland werkt, ben je verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Je moet jezelf  binnen vier maanden inschrijven bij een zorgverzekeraar van jouw keuze. Na de aanmelding ontvang je van jouw Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier 106. Deze geef je aan jouw zorgverzekering in het land waar je woont. De verzekeraar zal je registreren als verdragsverzekerde. Je kunt zowel in Nederland, als in jouw woonland gebruik maken van zorg. Voor jouw gezinsleden kun je geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. Je kunt hen soms wel meeverzekeren.

 5. Wonen in Nederland, werken in het buitenland

Wanneer je in het buitenland werkt, maar in Nederland woont, moet je bijna altijd in jouw werkland een verzekering afsluiten. Je kunt vaak je gezinsleden meeverzekeren. 

 6. Studeren en wonen in het buitenland

Ga je in het buitenland studeren en ben je jonger dan 30? Dan moet je jouw Nederlandse zorgverzekering houden. Het is wel verstandig om voor de noodzakelijke medische zorg iets extra’s zoals een EHIC-pas te regelen.

EHIC

Wanneer je gaat studeren in de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland of Australië kun je een EHIC-pas aanvragen. Met de EHIC-pas heb je recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een verblijf in het buitenland.

Ga je in een ander verdragsland studeren? Dan moet je bij jouw zorgverzekeraar een 111 formulier aanvragen om aanspraak te maken op de noodzakelijke medische zorg. Wanneer je gaat studeren in een land waarmee geen verdrag is gesloten, houd je het recht op de zorg uit jouw Nederlandse zorgpolis.