Koffie cafe

Premiebetaling

Nadat je van ons een factuur hebt ontvangen, heb je 30 dagen om deze te betalen. Na het verstrijken van deze termijn sturen wij je een herinnering met het verzoek binnen 14 dagen alsnog de premie te betalen. Als de betaling dan nog steeds uitblijft, ontvang je een aanmaning met een betalingstermijn van 6 dagen.

- De gevolgen van niet op tijd of niet volledig betalen ››
- Wat kunt je doen als je betalingsproblemen hebt? ››

Vragen?
Neem contact op met onze specialisten via 010 - 288 49 78.

De gevolgen van niet op tijd of niet volledig betalen
De polisvoorwaarden van jouw verzekering bepalen dat je 14 dagen na dagtekening van de herinnering geen dekking meer hebt. Je kunt dan geen rechten aan de verzekering ontlenen en schadekosten zijn voor jouw rekening. De dekking wordt één dag nadat wij de volledige premie hebben ontvangen hersteld. In de tussenliggende periode is er geen dekking en zal de dekking niet worden hersteld.

De verzekering kan worden beëindigd als je de premie niet (op tijd of volledig) betaalt. Als de verzekering om deze reden is beëindigd, moet je dit melden bij het sluiten van een nieuwe verzekering. Dit kan tot problemen leiden bij en kan er in sommige gevallen zelfs toe leiden dat verzekeraars geen nieuwe polis zullen sluiten.

Bij het verstrijken van de aanmaningstermijn zonder betaling wordt mogelijk een incassoprocedure gestart. De kosten van deze incassoprocedure zijn voor jouw rekening. Onze incassopartner informeert je over deze kosten.

Wat kunt je doen als je betalingsproblemen hebt?
Heb je problemen met het betalen van de premie? Het is belangrijk dat je dan zo snel mogelijk contact met ons opneemt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Betalingsregeling
Lukt het niet om de premie in één keer te betalen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in overleg om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te bespreken.

Het kan voorkomen dat wij voor een specifieke achterstallige premiebetaling een betalingsregeling zijn overeengekomen, terwijl er ook andere premies zijn die je nog aan ons moet betalen. Voor deze premies geldt het betalingsproces dat je van ons gewend was, tenzij je ook voor deze premies een betalingsregeling met ons overeenkomt.

Nadat wij een betalingsregeling zijn overeengekomen, bevestigen wij de gemaakte afspraken zoals de voorwaarden van de betalingsregeling, de afgesproken termijnen, de inningsmomenten en waar je terecht kunt met jouw vragen.

Andere mogelijkheden
Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals:

  • Een andere betaalwijze.
  • Een andere betalingstermijn.
  • Aanpassing van de dekking. Hier zijn gevolgen aan verbonden waar wij je graag over informeren indien je hiervoor kiest.

Schuldhulpverlening
Ben je een particuliere relatie en heb je (dreigende) financiële problemen? Je kunt dan één van de volgende stappen ondernemen:

  • Vraag advies aan een schuldhulpverlener.
  • Neem contact op met de gemeente waar je woont. De gemeente is vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening binnen de gemeente.
  • Neem contact op met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Kijk op www.nvvk.eu.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het doen van een aanvraag of het opstarten van andere (vervolg)acties.

Schade footer icon khn verzekeringen

Schade melden

Contact footer icon khn verzekeringen

Contact opnemen

Mijnomgeving footer icon khn verzekeringen

Mijn omgeving

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten