Open menu

KHN Verzekeringen

Bel 010 - 288 49 78 voor vragen of meer informatie.
Wij helpen u graag!

KHNVerzuim.nl; alles rondom ziekteverzuim in één keer goed geregeld!

Wanneer uw medewerker ziek wordt, is dat niet alleen heel vervelend, het kost u ook geld. U betaalt namelijk niet alleen het salaris door tijdens zijn of haar afwezigheid, u moet ook vervanging regelen, werkgeverslasten betalen en aan allerlei wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoen (Wet verbetering poortwachter).

Een zieke medewerker kost u gemiddeld € 250,- per dag. De kosten voor een ziekteverzuimverzekering zijn aanmerkelijk lager. In dat geval betaalt de verzekeraar het loon van uw zieke medewerker voor u door.

KHN Verzekeringen adviseert namens Koninklijke Horeca Nederland de collectieve verzekeringscontracten aan haar leden. Wij onderhandelen direct met de verzekeraars voor de beste voorwaarden en het scherpste tarief voor uw verzekeringen.

                  

Voordelige ziekteverzuimverzekering

Eén van die verzekeringen is de ziekteverzuimverzekering met de bijbehorende verzuimbegeleiding. Deze speciale KHN verzuimverzekering is aangepast aan het arbeidsvoorwaardenreglement van de horecabranche. Dit houdt in dat het eerste ziektejaar 95% loondoorbetaling wordt vergoed en in het tweede ziektejaar van uw werknemer 75% (wanneer u hiervoor kiest).

           

Geen zorgen met KHNVerzuim.nl

Met een ziekteverzuimverzekering wordt het loon van zieke medewerkers doorbetaald. Maar u hebt dan nog steeds te maken met alle verplichtingen rond de Wet verbetering poortwachter, zoals begeleiding en re-integratie. KHNVerzuim.nl, een dienst van KHN Verzekeringen, is een verzuimloket dat speciaal is ontwikkeld om u dit werk uit handen te nemen. U krijgt een vaste casemanager met specifieke kennis van ziekteverzuim in de horeca, die u van het begin tot het einde begeleidt bij het hele proces en u deze zorgen uit handen neemt.

In combinatie met de voordelige ziekteverzuimverzekering van KHN Verzekeringen kost het verzuimloket KHNVerzuim.nl slechts 0,35% van uw loonsom op jaarbasis (excl. btw). In dat geval heeft u ook geen aparte arbodienst meer nodig.

                         

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij een snelle reintegratie van uw zieke medewerkers?

Bel 010 - 288 49 78 of stuur onze verzuimspecialisten een e-mail.  Zij helpen u graag!

                   

   

Aanvragen